Privacitat
P@)

Amb la informació que us proporcionarem a continuació, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (d’ara endavant COIB) vol que conegueu quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

El COIB compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es mantindran les mesures de seguretat degudes, tant tècniques com organitzatives, que en garanteixin la confidencialitat.

Us informem que les dades personals que ens faciliteu telemàticament o presencialment seran incorporades al Fitxer no Col·legiats, que està inscrit al Registre General de Protecció de Dades, del qual el COIB és responsable, i seran destinades a les finalitats pròpies del COIB, relacionades amb la nostra administració general i a informar dels serveis que oferim. El COIB en cap cas demana dades de tipus personal als usuaris a través de la web excepte les mínimes necessàries per a la correcta comunicació entre el COIB i l’usuari.

Així mateix, us informem que les vostres dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats que el COIB ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les vostres dades a qualsevol altra entitat o empresa.

En cas necessari, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al COIB, domiciliat al número 350 del carrer Pujades, 08019, de Barcelona, indicant al sobre «Política de privacitat», mitjançant correu electrònic indicant a l’assumpte «Política de privacitat» o trucant al telèfon d’atenció col·legial 900 705 705. A més, us informem que les vostres dades podran ser utilitzades pel COIB per fer-vos arribar informació del vostre interès mitjançant correu electrònic o convencional. En el cas que no desitgeu que això sigui així, adreceu-vos a nosaltres mitjançant el telèfon o el correu electrònic indicats anteriorment per comunicar-nos-ho.

El COIB recull informació de tipus estadístic en els enviaments de correus electrònics amb la finalitat de valorar l’èxit de les campanyes. Aquestes estadístiques són d’ús intern del COIB i en cap cas es cediran a tercers.

Per tot això, entenem que en el supòsit que ens faciliteu les vostres dades ens concediu l’autorització expressa per realitzar-ne el tractament d’acord amb el que s’ha descrit més amunt, i que, en qualsevol moment, podreu revocar l’esmentada autorització.

L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i el COIB es reserva el dret a excloure del serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de la resta d’accions legals.

5 Valoracions, valoració mitja 3,4 de 5.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 09/08/13 10:23h